ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι    15/7/2016
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

Φασιανού Παρασκευή
Τσιούμα Δημήτριο
Τσιούφη Ευαγγελία
Στάθη Θεοφάνη
Πάντο Άγγελο
Οικονόμου Βασίλειο
Γκαραβέλα Χρήστο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 20η /7/ 2016 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 10:00πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Χορήγηση προέγκρισης για άδεια λειτουργίας ΚΥΕ
Χορήγηση άδεια μουσικών οργάνων ΚΥΕ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ΤΚ Φαναρίου
Η ΠρόεδροςΦασιανού Παρασκευή