ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι    16/2/2015
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
Τζιβέλη Απόστολο
Τσιούμα Δημήτριο
Τσιούφη Ευαγγελία
Στάθη Θεοφάνη
Πάντο Άγγελο
Μπακρατσά Βασίλειο
Τσέλιου Μαρία Άννα

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω προθεσμιών και συνεδρίασης του ΔΣ)που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 16 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
1. Καθορισμός χώρων στάσιμου εμπορίου στο δήμο Μουζακίου

2. Εξέταση αίτησης ιδιοκτητών ακινήτων και καταστηματαρχών  Μουζακίου

3 Χορήγηση άδειας στην Τράπεζα Πειραιώς για την τοποθέτηση φυσικών εμποδίων έμπροσθεν του καταστήματός της στην ΤΚ Μουζακίου
Ο ΠρόεδροςΤΖΙΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ