ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι   29/10/2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: τα μέλη της ΕΠΖ

Τζιβέλης Απόστολος του Παναγιώτη ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσιούμας Δημήτριος του Βασιλείου
Τσιούφη Ευαγγελία του Βασιλείου
Στάθης Θεοφάνης του Δημοσθένη
Πάντος Άγγελος του Γεωργίου
Μπακρατσάς Βασίλειος του Γεωργίου
Τσέλιου Μαρία Άννα του Ερωτόκριτου

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω του 19ου θέματος του ΔΣ- προθεσμιών για κατ/τα) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 29 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1.    Περί λήψης κανονιστικής απόφασης στην ΤΚ Ριζοβουνίου
2.      Χορήγηση άδειας Μουσικών οργάνων  καταστημάτων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΖΙΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ