ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι    23/9/2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: τα μέλη της ΕΠΖ

Τζιβέλη Απόστολο ΠΡΟΕΔΡΟ
Τσιούμα Δημήτριο
Τσιούφη Ευαγγελία
Στάθη Θεοφάνη
Πάντο Άγγελο
Μπακρατσά Βασίλειο
Τσέλιου Μαρία Άννα

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω προθεσμιών και συνεδρίασης του ΔΣ) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 24 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 19:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
1.Εκλογή Αντιπροέδρου ΕΠΖ
2. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3.  Χορήγηση άδειας Μουσικών οργάνων  καταστημάτων χωρίς ηχομέτρηση
4. Ορισμός θέσεων πωλητών Λαϊκής Αγοράς και στάσιμου πλανόδιου Εμπορίου στην ΤΚ Μουζακίου
5. Δημοπράτηση έκτασης ΤΚ Ριζοβουνίου
6. Λήψη απόφασης κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/18-5-2009) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΖΙΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ