ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι    10/7/2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη
3.    Μηνίτσιο Αντώνιο 
4.    Παπασωτηρίου Σοφία
5.    Στεφανή Θωμά
6.    Μπακρατσά Βασίλειο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω προθεσμιών)που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 10 Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 18:50 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
1.    Περί έγκρισης της 34/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου
2.    Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε του έργου: «Αμμοληψία ποταμού Παμίσου στη θέση Παλιά Σφαγεία Μουζακίου»
3.    Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: «Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμής¨Παλαιοφάρσαλος- Καλαμπάκα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ
4.    Έγκριση ανασυνταγμένης Μελέτης του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου Β΄ κατηγορίας Παλιουράκια – Ποτίστρα στο  ΤΔ Αγίου Ακακίου»
5.    Έγκριση ανασυνταγμένης Μελέτης του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας Φτιά- τρύπα στο  ΤΔ Αγίου Ακακίου»Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Κωτσός