ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι     22/1/2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη
3.    Μηνίτσιο Αντώνιο 
4.    Παπασωτηρίου Σοφία
5.    Στεφανή Θωμά
6.    Μπακρατσά Βασίλειο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη (λόγω προθεσμιών) συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 24 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
•    ΄Εκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013
•    Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στον άξονα προτεραιότητας 2: « ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ »  για την ψηφιακή υπηρεσία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
•       Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον άξονα προτεραιότητας 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου
•    Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης  του έργου: «Διαμόρφωση χώρου πάρκου αθλητισμού και αναψυχής Μαυρομματίου»
•    Έγκριση τοπογραφικής μελέτης  του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»
•    Έγκριση ανασυνταγμένης μελέτης του έργου: «Κατασκευή οδού προς Κάστρο Φαναρίου (Β΄ Φάση)»
•    Χορήγηση ή μη προέγκρισης στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ντόντου Σωτηρίου
•    Χορήγηση ή μη προέγκρισης στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ντίνα Ιωάννη
•    Χορήγηση ή μη προέγκρισης στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Κορομπίλια Αγορίτσας

  • άδεια χρήσης μουσικών οργάνωνΤραυλού ΔημητρίουΟ Δήμαρχος


]

Γεώργιος Κωτσός