ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μουζάκι 27/8/2013

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.
  2. Κουτσουγιάννη Ιωάννη
  3. Μηνίτσιο Αντώνιο
  4. Παπασωτηρίου Σοφία
  5. Στεφανή Θωμά
  6. Μπακρατσά Βασίλειο
  7. Ευαγγέλου Ευθύμιο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη (λόγω προθεσμιών) συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 27η Αυγούστου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:50 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

- Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Κάντζιου Αρετής

- Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Σιούτα Γεωργίας

 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός