ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι     21/6/2013
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη
3.    Μηνίτσιο Αντώνιο 
4.    Παπασωτηρίου Σοφία
5.    Στεφανή Θωμά
6.    Μπακρατσά Βασίλειο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 27η Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:50 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

-    Περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης ΔΚ Μουζακίου
-    Δημοπράτηση δημοτικής έκτασης ΔΚ Μουζακίου
-    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΔΚ Μουζακίου
-    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΤΚ Μαγουλίτσας
-    Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο Κατ/μα Βράντζα Νικολάου ΤΚ Μαγούλας

Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Κωτσός