ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: ΨΠΩ3ΩΚΕ-ΙΟ1
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΙΣ/10/2022
Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
* Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.