Αξιοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για το ελεύθερο ασύρματο δίκτυο στον Δήμο Μουζακίου

Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 3ης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU, το οποίο υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των δράσεων με σκοπό τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υψηλής ποιότητας ασύρματες διαδικτυακές υπηρεσίες. Ο Δήμος Μουζακίου ήταν ένας από τους δήμους που επιλέχθηκαν για την εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων πρόσβασης δωρεάν προς τους δημότες.

Με την έγκριση συμμετοχής του στο πρόγραμμα WiFi4EU, ο Δήμος Μουζακίου εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 15.000 ευρώ με τη μορφή κουπονιού για την κατασκευή ασύρματου δικτύου σε δημόσιους χώρους όπως π.χ. πάρκα, πλατείες, δημόσιες υπηρεσίες ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας διαδικτυακές υπηρεσίες εντός των ορίων του Δήμου.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ε.Ε. μέσω της αναβάθμισης των παρεχόμενων προς αυτούς διαδικτυακών υπηρεσιών. Σε αυτή τη φάση επιδοτούνται 1.780 Δήμοι πανευρωπαϊκά, εκ των οποίων 74 από την Ελλάδα. Η δράση WiFi4EU χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρωτοβουλία WiFi4EU, αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες και κέντρα υγείας. Μέσω της πρωτοβουλίας WiFi4EU θα χορηγούνται κουπόνια με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των δήμων κατά την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi στα εν λόγω κέντρα δημόσιας ζωής, σε συνεργασία με εταιρείες εγκατάστασης WiFi.