ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος, να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του ‘Ελληνικού Κτηματολογίου’, (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx)  μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά το περιεχόμενο αυτού.

 

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων  είναι αποκλειστική και ξεκινά την 

15-3-2019  και λήγει την 27-06-2019.

 

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 17-07-2019.

 

Πληροφορίες :  Στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (ΣΥΑΔΧ) που βρίκσονται:

1.     ΣΥΑΔΧ Καρδίτσας, με έδρα τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας,  Χ. Φλωράκη Τέρμα, 43100, Καρδίτσα, τηλ. επικοινωνίας 24410 79849-79854, fax 2441040857, email syadx.karditsas@apdthest.gov.gr

2.     ΣΥΑΔΧ Μουζακίου, με έδρα το Δασαρχείο Μουζακίου,  Μουζάκι 43060, τηλ. επικοινωνίας 24450 49152-49155, fax 2445049151, email syadx.mouzakiou@apdthest.gov.gr