ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Λαογραφικό Μουσείο Μουζακίου
Λαογραφικό Μουσείο Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου διαθέτει Λαογραφικές Συλλογές με σημαντικά εκθέματα. Η πρώτη βρίσκεται στην έδρα του Δήμου, στο Μουζάκι και στεγάζεται στο παλιό πέτρινο κτίριο του Δασαρχείου. Ιδρύθηκε από τον Αρχαιολογικό Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μουζακίου, με σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, τη μελέτη και παρουσίαση του Λαογραφικού υλικού της περιοχής. Στο Λαογραφικό Μουσείο Μουζακίου φυλάσσονται αντικείμενα του 19ου αι., που αφορούν την καθημερινή ζωή των Μουζακιωτών και περιλαμβάνουν οικιακά σκεύη, γεωργικά εργαλεία, παλιά έπιπλα, προσωπικά αντικείμενα, τοπικές ενδυμασίες και παραδοσιακά υφαντά.

 
Λαογραφικό Μουσείο Μαυρομματίου
Λαογραφικό Μουσείο Μαυρομματίου

Η δεύτερη Λαογραφική Συλλογή βρίσκεται στη Δρακότρυπα και περιλαμβάνει σπάνια εκθέματα του 18ου και 19ου αι. Λειτουργεί όλο το χρόνο και αποτελεί μαζί με τη βιβλιοθήκη του χωριού στολίδι για το Δήμο. Πολύτιμα οικιακά αντικείμενα, ενδυμασίες και υφαντά αποτελούν τα εκθέματα του Μουσείου.

 

Άλλη μία Συλλογή βρίσκεται στο Ελληνόκαστρο. Υπάρχει δε και Συλλογή στο Μαυρομμάτι με εκθέματα που αφορούν τον Γ. Καραϊσκάκη, αλλά και ποικίλα άλλα λαογραφικά εκθέματα.